Happy Work, เทคนิคการทำงาน

คนเก่งๆ เขามักทำอะไรในวันหยุด

       คนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายนั้น นอกจากเขาจะมีแนวคิดและวิธีการทำงานที่น่าใจแล้ว ในวันหยุดสุดสัปดาห์พวกเขาทำอะไรบ้างที่มันมีประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ (more…)