Happy Entertainment, เทคโนโลยี

ต้องติดฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะพอดี

มันเหมือนเป็นปัญหาโลกแตก สำหรับการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ กับคำถามที่ว่า “ติดฟิล์มแบบไหนดี” คนใช้รถบ้านเราปัจจุบันเหมือนกันมีหลายกลุ่มหลายประเภท กลุ่มคนที่ใช้รถปกติคงมีปัญหาอะไรไม่มาก เมื่อมองแค่เพียงว่า ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ติดฟิล์มเพื่อป้องกันความร้อนจากอากาศภายนอกได้ก็พอ ไม่อยากให้รถเป็นเหมือน “ไมโครเวฟ” (more…)