Happy Healthy, สุขภาพ

ลดน้ำหนักอย่างไรให้เหมาะกับชาวเลือดกรุ๊ป AB

กรุ๊ป AB มังสวิรัติ และคาร์โบไฮเดรต กรุ๊ปนี้เป็นการผสมผสานระหว่างกรุ๊ปเลือด A กับ B ดังนั้นวิธีการกินที่เหมาะสมกับคนกรุ๊ปนี้เป็นการผสมผสานการกินมังสวิรัติหน่อย ๆ กับการกินแบบกรุ๊ปบี นิด ๆ คนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้มีจุดอ่อนเรื่องสุขภาพอยู่ที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ