Happy Work, รอบโต๊ะทำงาน

การ์ดอวยพรปีใหม่ : ฉบับเจ๊ไฝ สบายอารมณ์

ใกล้เข้ามาทุกทีปีเก่ากำลังจะลาไป ปีใหม่กำลังจะเข้ามาแทนที่ ปีม้าปีหน้า ปี2557 อยากจะให้มีแต่ความสุข มีแต่รอยยิ้ม อะไรที่คิดว่าไม่ดี ไม่น่าจดจำ ทิ้งมันเอาไว้ในปีเก่า ปีใหม่นี้ เราจะเริ่มใหม่ (more…)