Menu

บทความยอดฮิต

Connect With Us

ป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวจากไข้เลือดออก

Shares

ช่วงนี้จะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งแม้หน่วยงานภาครัฐได้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกทุกปี 

 

รู้หรือไม่ว่า ไข้เลือดออก ไม่ได้เกิดขึ้นได้เฉพาะวัยเด็กเท่านั้น ผู้ใหญ่วัยทำงานอย่างเราๆ ก็มีโอกาสติดเชื้อไข้เลือดออกได้เช่นกัน ดังนั้น ต้องป้องกันไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี โดยการกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก วิธีการง่ายๆ ที่ทำได้เอง ดังนี้

 

1. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

– ถ้าที่บ้านมีแหล่งกักเก็บน้ำ เช่น แจกัน ถ้วยน้ำรองขาโต๊ะ แทงค์ บ่อ กะละมัง ถังน้ำ ต้องหมั่นเปลี่ยนน้ำ หรือมีฝาปิดภาชนะที่มิดชิดเพื่อป้องกันยุงวางไข่ หรือใส่ทรายอะเบทผสมลงไป เพื่อป้องกันลูกน้ำ

– หมั่นตรวจสอบแหล่งที่มีน้ำขังที่อาจเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงอื่น ๆ เช่น ถาดระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศ ท่อระบายน้ำบริเวณรอบบ้านหรือบนหลังคา ฯลฯ ควรจัดการไม่ให้มีน้ำขัง ถ้ามีแหล่งน้ำหรืออ่างน้ำควรเลี้ยงปลาเพื่อให้กินลูกน้ำตามธรรมชาติ

– ใช้สารเคมีฉีดพ่นตามท่อหรือบริเวณบ้านเพื่อกำจัดยุง

 

2. ป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัด

– นอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวด เพื่อป้องกันยุงไม่ให้เข้ามากัด

– ใช้เครื่องดักยุงหรือไม้ตียุงในการกำจัดยุง

– ใช้โลชั่นทากันยุงเพื่อป้องกันยุงไม่ให้มากัดตามร่างกาย

– ใช้เครื่องไฟฟ้าไล่ยุงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงลาย

 

อย่างไรก็ตามหากเกิดอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ มีไข้สูง อาการไม่ชี้ชัดว่าป่วยตรงไหน เช่น ไม่มีอาการเจ็บคอ, ไม่มีน้ำมูก, ไม่ไอ, ไม่ถ่ายเหลว แต่รู้สึกอ่อนเพลีย ปวดตามตัว คลื่นไส้อาเจียน เป็นไข้ 3 วันไม่หาย หากวันที่ 3 อาการยังไม่ดีขึ้น ให้รีบพบแพทย์เพื่อเจาะเลือดหาไข้เลือดออกโดยเร็วที่สุด

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

Facebook Comments
Top