Menu

บทความยอดฮิต

Connect With Us

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษอย่างไร??….ให้ได้งาน

Shares

ปัจจุบันนี้ไม่ว่าบริษัทไหนๆก็ล้วนแล้วแต่สัมภาษณ์ผู้ที่มาสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้น เพราะตอนนี้ประเทศของเรากำลังก้าวเข้าสู่ประเทศอาเซียน  ดังนั้นการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับพนักงานซักคนเข้าทำงาน การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษและคำถามที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง ตามเจ๊มาดูเลยคร้าาา

ทักทายผู้สัมภาษณ์

Hello/Good Morning. I am glad to be here for this interview.

———————————————————————————–

แนะนำตัว

My name is _____________________________.

———————————————————————————–

เล่าถึงประวัติการศึกษา

I graduated with a bachelor’s degree in (สาขาวิชาที่จบ เช่น Communication Arts) from (ชื่อสถาบัน) University. In my
course of study I took courses in (ชื่อวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งงานที่คุณสมัคร เช่น Public Relations
and Advertising), with grad A in Advertising course.

หากคุณยังไม่เคยทำงานมาก่อน ให้เน้นที่ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย และการฝึกงาน

———————————————————————————–

ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย

While in the university I have joined (ชื่อชมรม/ชื่อกิจกรรม the Journalist Club) in 2008-2009 and I have been voted for a chairman in 2010. I learned a lot from this club. I got new friends from other faculties. Learn to work with others,
learned to be a leader and learn how to succeed together.

———————————————————————————–

ประสบการณ์การฝึกงาน

During my last summer vacation, I interned at (ชื่อบริษัท), a leading media agency in Thailand where I had
a chance to practise writing advertising copies and learned how to work as professional in the field.

หากคุณมีประสบการณ์ทำงานแล้ว ให้เล่าย่อ ๆ เกี่ยวกับลักษณะงาน โดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร

———————————————————————————–

ประวัติการทำงาน

หากคุณยังทำงานอยู่ I currently work as a (ชื่อตำแหน่ง) at (ชื่อบริษัท).
หากคุณออกจากงานแล้ว I previously worked as a (ชื่อตำแหน่ง) at
(ชื่อบริษัท).
My responsibilities include (หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ).

———————————————————————————–

เหตุผลที่สนใจสมัครงานนี้

I am interested to apply for this position because I am confident that my
experience in (ลักษณะงานที่ทำ) will prove to be a suitable match for your
needs.

Q: Please tell me about yourself briefly.
A: My name is … I have graduated from…University in the faculty of…

ถาม : ช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณย่อๆ หน่อยสิ
ตอบ : ดิฉันชื่อ…ได้รับปริญญาจาก…คณะ…

———————————————————————————–

ตัวอย่างคำถาม – คำตอบ การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ 

Q: What are your future plans?
A: I want to get a good job that can give me security and permanent income.

ถาม : คุณมีแผนการณ์อะไรในอนาคตบ้าง
ตอบ : ดิฉันอยากมีงานดีๆ ทำงานซึ่งมีความปลอดภัย และรายได้แน่นอน

———————————————————————————–

Q: Why did you choose this type of job?
A: Because I feel I am suited to this type of work, and I am sure I will enjoy it very much.

ถาม : ทำไมคุณจึงเลือกงานประเภทนี้
ตอบ : เพราะว่าดิฉันรู้สึกว่า ดิฉันเหมาะกับงานประเภทนี้ และดิฉันมีความมั่นใจว่า ดิฉันจะชอบมันมากด้วย

———————————————————————————–

Q:What do you know about our company? Why are you interested in working for us?
A:Your company has a good reputation, it is well-established and has good management, I have also heard your company gives an opportunity for advancement to its employees. That is the reason why I want to work with you.

ถาม : คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ้าง ทำไมคุณจึงตัดสินใจที่จะทำงานกับเรา
ตอบ : เพราะบริษัทของคุณมีชื่อเสียงดี มั่นคงและมีการบริหารดี ดิฉันยังทราบมาอีกว่า บริษัทของคุณเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้า นี่คือเหตุผลที่ดิฉันอยากทำงานกับคุณ

———————————————————————————–

Q:What qualities do you need to make you successful in your work?
A:I must be sincere, hard-working, determined to succeed, enthusiastic to learn new things, open-minded and highly responsible.

ถาม : คุณต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ในการทำงานให้สำเร็จ
ตอบ : ดิฉันก็ต้องซื่อสัตย์ ทำงานหนัก มีความตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จกระตือรือร้นที่จะเรียนสิ่งใหม่ๆ ใจกว้าง และมีความรับผิดชอบสูง

———————————————————————————–

Q:Are you interested in sports? What type of games do you like to play?
A:Yes, I am. I like to play football, badminton, table tennis and swimming.

ถาม : คุณสนใจเรื่องกีฬาไหม คุณชอบเล่นกีฬาประเภทไหน
ตอบ : ค่ะ ดิฉันชอบเล่นฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และว่ายน้ำ

———————————————————————————–

Q:What is your aim in life?
A:My aim in life is to be promoted to higher positions with better pay.

ถาม : คุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตของคุณ
ตอบ : เป้าหมายในชีวิตของดิฉันก็คือ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสูงๆขึ้นไป พร้อมกับเงินเดือนดีๆ

———————————————————————————–

Q:Do you like to work alone or with other people? Why?
A:I like to work with others, because I can exchange views and ideas which may be useful in my work.

ถาม : คุณชอบทำงานคนเดียว หรือกับคนอื่นๆ เพราะเหตุใด
ตอบ : ดิฉันชอบทำงานกับคนอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่องานของดิฉันได้

———————————————————————————–

Q:How do you spend your free time?
A:I read books, newspapers and watch news on TV, otherwise I go swimming with my friends.

ถาม : คุณใช้เวลาว่างของคุณอย่างไร
ตอบ : ดิฉันอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ ดูข่าวทางทีวี หรือไม่ก็ไปว่ายน้ำกับเพื่อนๆ

———————————————————————————–

Q:Do you have the patience to accept advice from other people without loosing your temper? Why?
A:Of course, I do. Because some advice can be very useful for our improvement.

ถาม : คุณมีความอดทนที่จะรับคำแนะนำของคนอื่น โดยไม่ทำให้อารมณ์เสียหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ : แน่นอน เพราะว่าคำแนะนำบางอย่าง อาจมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงตัวเราเองได้มาก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

jobthaiweb.com
jobsdb.com

Facebook Comments
Top