Menu

บทความยอดฮิต

Connect With Us

How to TOEIC test : ทุกสิ่งที่ควรรู้ก่อนสอบ TOEIC

Shares
TOEIC TOEIC TOEIC …ได้ขึ้นชื่อว่าเข้าสู่วัยทำงาน ถ้าไม่เคยได้สอบก็คงจะต้องเคยได้ยินชื่อนี้กันอยู่บ้าง
ก็เพราะทุกวันนี้ คุณภาษาอังกฤษ (Mr.English) เค้าเข้ามามีบทบาทในทุกๆส่วนของชีวิต ทุกบริษัท ทุกองค์กรต่างๆทั่วโลก  แน่นอนว่าในประเทศไทยก็ย่อมให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษทั้งในการศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ (กพอ.) 555 ก็ในทุกๆอาชีพนั่นแหละ ยิ่งประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสำคัญเข้าไปใหญ่ มีผลตั้งแต่โอกาสการสมัครเข้าทำงาน เงินเดือน ไปจนถึงการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งในทุกๆหน่วยงานเลยทีเดียว และด้วยประการฉะนี้  จึงต้องมีการเกณฑ์การวัดทักษะภาษาอังกฤษอะไรซักอย่าง เพื่อเป็นมาตรฐานเทียบศักยภาพของแต่ละคน และเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษผู้โชคดี ที่ใช้วัดกันอย่างแพร่หลาย นั่นก็คือ การสอบ TOEIC นั่นเอง
แต่ถึงแม้จะเคยได้ยินกันจนคุ้นหู หลายๆคนอาจยังไม่รู้ข้อมูลที่เจาะลึกลงไปในรายละเอียดว่าการสอบ TOEIC มีอะไรบ้าง MyHappyOffice จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ TOEIC ไว้ที่บทความนี้…ทุกสิ่งที่ควรรู้ก่อนสอบ TOEIC อยู่ที่นี่แล้วจ้าาาาา

รายละเอียดการสอบ TOEIC

          สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่า TOEIC คืออะไร…  TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) ในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ มากมายที่ต้องการผล TOEIC โดยนำไปใช้ประเมินคุณสมบัติของบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาของพนักงาน ใช้เพื่อวัดระดับเพื่อคัดเลือกพนักงานเข้าอบรม ดูงานหรือสัมมนาต่างประเทศ หรือเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่น ๆ เป็นต้น

รูปแบบการสอบ 2 รูปแบบ

          1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ

          2. TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

          อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่าน

การวัดผลคะแนนสอบ TOEIC

          คะแนนของ TOEIC นั้น ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่ง

               การฟัง Listening 5-495 คะแนน

               การอ่าน Reading 5-495 คะแนน

รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)

          ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง มีรายละเอียดต่อไปนี้

          1.  การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้

               Part 1: รูปภาพ (Photographs) จำนวน 10 ข้อ
               Part 2: ถาม-ตอบ (Question-Response) จำนวน 30 ข้อ
               Part 3: บทสนทนา (Conversations) จำนวน 30 ข้อ
               Part 4: บทพูดคุยสั้น ๆ (Short Talks) จำนวน 30 ข้อ

          2. การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้

               Part 5: เติมประโยคให้สมบูรณ์ (Incomplete Sentences) จำนวน 40 ข้อ
               Part 6: เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text Completion) จำนวน 12 ข้อ
               Part 7: การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) จำนวน 48 ข้อ

ขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC

          1. เตรียมค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท สำหรับ TOEIC (Listening and Reading Test)

          2. เตรียมตัวไปถ่ายรูปแบบสดๆ ที่เคาท์เตอร์สมัครสอบอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาสอบ

          3. สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ ตึก BB หรือโทรไปจองที่นั่งสอบก็ได้ที่ โทร 02-260 7061 , 02 664 3131 เปิดสอบสองช่วงคือ เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น. เปิดสอบทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : แนะนำให้ไปสอบช่วงเช้าเพราะคนไม่เยอะ แต่ถ้าสอบบ่ายแนะนำให้โทรไปจองก่อน

          4. หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ คือ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริง หรือใบขับขี่่แบบใหม่ (Smartcard) ที่ยังไม่หมดอายุ

ข้อควรรู้และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ TOEIC

          1. ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

          2. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบกระดาษทุกชนิด จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบ คุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ ในการออกจากห้องสอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้

          3. เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบและกระดาษคำตอบ

ขั้นตอนการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC

          1. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทาง :

           ทางโทรศัพท์

                ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990

                ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ (53) 248-208, (53) 306-600

           อีเมล์

                toeic@cpathailand.co.th

          2. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ

          3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่

                หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)

                ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ

                วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)

                เบอร์โทรศัพท์

                วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ

                เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)

          4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป

          5. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.th  โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใด หากต้องการการยืนยัน กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง

 

  หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ

          1.  บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริง หรือใบขับขี่่แบบใหม่ (Smartcard) ที่ยังไม่หมดอายุ

          2. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC

          3. ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องนำหลักฐานทั้งสองอย่างข้างต้นและบัตรประชาชนของผู้มารับแทนด้วย

          4. หากผู้สอบมีความประสงค์จะรับผลทาง EMS จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมเสียค่าดำเนินการ 50 บาท ผลสอบจะถูกจัดส่งในวันถัดไป
สุดท้ายนี้หลังจากรู้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว…อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม MyHappyOffice ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะจ๊ะ ^___^
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
2btopic.com

education.kapook.com/view53830.html

Facebook Comments
Top