เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือ

จะสงกรานต์กันแล้วมีใครกำลังเล็งว่าจะไปเที่ยวไหนแล้วรึยัง ถ้าใครยังไม่รู้จะไปไหนหรือว่ามองไว้ว่าจะไปเที่ยวเหนือละก็ตามมาทางนี้ เพราะทาง ททท. ได้จัดสถานที่ท่องเที่ยวรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือไว้ให้แล้ว แล้วคุณจะรู้ว่าเที่ยวไทยในหน้าร้อนมันมันเย็นชุ่มฉ่ำอย่างนี้นี่เอง


เชียงใหม่

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน : งานประเพณีสะรีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่
กำหนดการ : ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดกิจกรรม : การจัดขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ขี่รถถีบกาลางจ้อง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขนทรายเข้าวัด การแสดงพื้นเมือง การสาธิตศิลปะพื้นบ้าน การเล่นน้ำสงกรานต์ปีใหม่เมืองรอบคูเมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองอาหารนานาชาติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๕ ๙๐๐๐  ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗,๐ ๕๓๓๐ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๕, ๐ ๕๓๓๐ ๒๕๐๑
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/chiangmai
อีเมล์ : tatchmai@tat.or.th

 

ตาก

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :สงกรานต์สองฝั่งเมย (ไทย-พม่า)
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณริมแม่น้ำเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายละเอียดกิจกรรม : เทศกาลสงกรานต์ และการแข่งขันมวยคาดเชือก เป็นเทศกาลที่จัดเป็นประจำทุกๆ ปี ชมการประกวดนางสงกรานต์ไทย-พม่า , การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน , ชมมวยคาดเชือกไทย-พม่า , การจัดนิทรรศการ แสดงสินค้า OTOP และการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-พม่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกันของทั้ง 2 ประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเทศบาลเมืองแม่สอด โทร. ๐๕๕ ๕๓๑ ๔๓๔  เทศบาลตำบล ท่าสายลวด โทร. ๐๕๕ ๕๖๓ ๐๔๓  ททท. สำนักงานตาก โทร. ๐๕๕ ๕๑๔ ๓๔๑-๓ โทรสาร.๐๕๕ ๕๑๔ ๓๔๔
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/tak
อีเมล์ : tattak@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :รดน้ำดำหัว ถนนข้าวแคบ ประจำปี 2555
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก เชิงสะพานอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และบริเวณถนนข้าวแคบ ถนนริมปิงตั้งแต่เชิงสะพานอำเภอบ้านตาก- ท่าน้ำสุขาภิบาล(เก่า) หมู่ 6 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
รายละเอียดกิจกรรม : งานรดน้ำดำหัว ถนนข้าวแคบ จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภอบ้านตากให้คงอยู่สืบไป เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกสนานในเทศกาลวันสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านตาก

ข้าวแคบ หมายถึง “ข้าวเกรียบที่มีรสเค็ม ๆ อย่างข้าวเกรียบกุ้ง” เป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ ข้าวแคบเป็นของกินชนิดหนึ่งที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียว เป็นแผ่นตากให้แห้ง เป็นอาหารพื้นบ้าน

กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป 9 วัด การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การประกวดซุ้มอาหารพื้นเมือง ของดีบ้านตาก และจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดหนูน้อย การประกวดแม่หม้าย การแสดงดนตรี การแสดงการละเล่นฟื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษา พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การละเล่นสงกรานต์ ภาคค่ำมีการแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลบ้านตาก โทรศัพท์ ๐๕๕ ๕๖๑ ๒๕๑   ททท. สำนักงานตาก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๑-๓ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๔
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/tak
อีเมล์ : tattak@tat.or.th

 

น่าน

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดน่าน
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณวัดสวนตาล และ วัดมิ่งเมือง
รายละเอียดกิจกรรม : ชมขบวนแห่ และการแสดงบนเวที การประกวดนางสงกรานต์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองน่าน โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๒๓๔ ต่อ ๑๓๘-๑๓๙ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๑๖๓๐ ต่อ ๑๓๓  ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘ โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๙
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phrae
อีเมล์ : tatphrae@tat.or.th

 

พะเยา

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีสงกรานต์อำเภอเชียงคำ
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ สวนสุขภาพเชียงคำ 100 ปี และวัดหย่วน ต.หย่วน
รายละเอียดกิจกรรม : – การทำบุญตักบาตร และพิธีสรงน้ำพระ
- พิธีสรงน้ำพระเถระ และผู้สูงอายุ ณ วัดหย่วน
- การประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์
- การประกวดเทพีสงกรานต์
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ
- ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนศักดาบรรณกิจ และถนนพิศาล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ  โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๓๓๕ ต่อ ๑๐๒

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :ประเพณีตานตุง สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ
กำหนดการ : ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ วัดท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน
รายละเอียดกิจกรรม : – การทำบุญตักบาตร และพิธีสรงน้ำพระ
- พิธีตานตุงผ้าทอไทลื้อ แด่บรรพบุรุษ
- ชมการแสดงทางวัฒนธรรม และชิมอาหารไทลื้อ
- ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับชาวไทลื้อ ณ ถนนหน้าและหลังวัดท่าฟ้าใต้
*กิจกรรมเริ่มเวลา 07.00-17.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.สระ  โทร.๐ ๕๔๘๙ ๑๕๑๓

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีสงกรานต์พะเยา
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
รายละเอียดกิจกรรม : – การทำบุญตักบาตร และพิธีสรงน้ำพระ
- การประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์
- การประกวดเทพีสงกรานต์
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ
- ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ และลอดอุโมงค์น้ำ ณ ถนนชายกว้านตลอดสาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา  โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๒๓๓๑, ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๕๐
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/chiangrai
อีเมล์ : tatchrai@tat.or.th

 

พิจิตร

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองจังหวัดพิจิตร
กำหนดการ : ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณศาลหลักเมือง อุทยานเมืองเก่า ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
รายละเอียดกิจกรรม : – พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
- พิธีสรงน้ำพ่อปู่
- การแสดงนิทรรศการตำนานเมืองพิจิตร
- เล่นน้ำสงกรานต์ อุทยานเมืองเก่า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร โทร.๐๕๖ ๖๑๑ ๖๑๑
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phitsanulok
อีเมล์ : tatphlok@tat.or.th

 

พิษณุโลก

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีสงกรานต์ถนนกล้วยตาก – มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ จังหวัดพิษณุโลก
กำหนดการ : ๐๙ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ถนนนเรศวร วงเวียนสถานีรถไฟ พิษณุโลก
รายละเอียดกิจกรรม : – การประกวดนางสงกรานต์, การประกวดหนูน้อยสงกรานต
- พิธีสรงน้ำพระพุทธชินราช พระบรมสารีริกธาตุ
- ขบวนแห่พระพุทธชินราชจำลอง, ขบวนแห่นางสงกรานต์
- งานมหกรรมอาหาร ถนนกล้วยตาก
- การแสดงน้ำพุลีลาประกอบเสียงดนตรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลนครพิษณุโลก โทร.๐๕๕-๙๘๓๒๒๑ ต่อ ๒๒๔  ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๕-๒๗๔๒-๓
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phitsanulok
อีเมล์ : tatphlok@tat.or.th

 

สุโขทัย

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงเก่าสุโขทัย
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : กิจกรรมจัดตลอดทั้งวัน ภายใน อุทยาน-ประวัติศาสตร์สุโขทัย
รายละเอียดกิจกรรม : – ชมการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย
- ชมขบวนล้อเกวียนโบราณและการประกวดเทพีสงกรานต์
- ชมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลเมืองเก่า โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๗๓๒๒-๓

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือ

ชื่องาน :เที่ยวตลาดโบราณ เล่นสงกรานต์งานวัด จังหวัดสุโขทัย
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ วัดตระพังทอง บริเวณด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
รายละเอียดกิจกรรม : – ชมการแข่งขันการประกอบอาหาร “ผัดไทย” จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
- ร่วมกิจกรรมตลาดโบราณ ชิมอาหารพื้นเมืองรสชาติอร่อยและสนุกสนานไปกับการแลกเบี้ยที่ใช้แทนเงินสด
- ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนแบบทักษิณาวรรตเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทย
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยอันอ่อนช้อย วิจิตร สวยงาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๒๘-๙ , ๐ ๕๕๖๑ ๖๓๖๖ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๓๐
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/sukhothai
อีเมล์ : tatsukho@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีสงกรานต์ และ เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก
กำหนดการ : ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณริมแม่น้ำยม หน้าวัดสว่างอารมณ์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
รายละเอียดกิจกรรม : – ร่วมงานเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก
- ชมขบวนแห่นางสงกรานต์
- ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
งานเทศกาลอาหาร เริ่มเวลา 16.30 น.-22.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองสวรรคโลก โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๒๑๕๕, ๐ ๕๕๖๔ ๑๓๗๓  ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๒๘-๙ , ๐ ๕๕๖๑ ๖๓๖๖ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๓๐
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/sukhothai
อีเมล์ : tatsukho@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสียว
กำหนดการ : ๐๖ เมษายน ๒๕๕๕ – ๐๗ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : วัดหาดเสียว ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
รายละเอียดกิจกรรม : ชมพิธีแห่นาค ชมขบวนช้างที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งนาคจะสวมแว่นตาดำและแต่งกายอย่างวิจิตรพิสดารด้วยเครื่องนุ่งห่มของชาวไทยพวนหลากสีสัน  วันที่ 7 เม.ย.55 เวลา 13.00 น. ชมขบวนแห่ช้าง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลหาดเสียว โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๑๑๒๒  ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๒๘-๙ , ๐ ๕๕๖๑ ๖๓๖๖ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๓๐
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/sukhothai
อีเมล์ : tatsukho@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ ศรีสัชนาลัย
กำหนดการ : ๐๘ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
รายละเอียดกิจกรรม : – ร่วมพิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาที่ 1 และบูรพกษัตริย์
- ชมการประกวดสาวเทพีสรงน้ำโอยทาน
- ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมืองและขบวนวัฒนธรรม 10 ท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย
- ร่วมงานเทศกาลอาหาร
ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมืองในวันที่ 12 เม.ย. 55 ตั้งแต่เวลา13.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๙๙๑๘   ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๒๘-๙ , ๐ ๕๕๖๑ ๖๓๖๖ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๓๐
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/sukhothai
อีเมล์ : tatsukho@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง
กำหนดการ : ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย
รายละเอียดกิจกรรม : – ชมประเพณีแห่น้ำ ซึ่งจะมีขบวนช้างประดับตกแต่งสวยงามกว่า 50 เชือก เดินผ่านหมู่บ้านไปยังลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อหมื่นด้งเพื่อทำพิธีสักการะ
- ชมการประกวดไก่ชน
- ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้า
ขบวนแห่เวลา 13.00 น. วันที่ 19 เม.ย.55
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๗๒๐๐

 

อุตรดิดถ์

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :ประเพณีสงกรานต์ บ้านพระศรีฯ ของดีเมืองลับแล
กำหนดการ : ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : หน้าอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ สี่แยก ตลาดลับแล อ.ลับแล
รายละเอียดกิจกรรม : บวงสรวง และสรงน้ำอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ สรงน้ำพระเหลือ ประกวดธิดาสงกรานต์ การประกวดผ้าพื้นเมือง รดน้ำดำหัว ดนตรีคนด่านเกวียนออกร้านของดีเมืองลับแล ร้านขายของเล่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ โทร/โทรสาร ๐ ๕๕๔๓ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๐๙  ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘ โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๙
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phrae
อีเมล์ : tatphrae@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :ประเพณีสงกรานต์ น้ำอ่าง ต.น้ำอ่าง
กำหนดการ : ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : วัดราชสามัคคี
รายละเอียดกิจกรรม : การประกวดขบวนบั้งไฟ ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม ขบวนแห่เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน การประกวดต่างๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อบต.น้ำอ่าง โทร/โทรสาร ๐ ๕๕๔๕ ๔๑๘๐   ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘ โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๙
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phrae
อีเมล์ : tatphrae@tat.or.th

 

เชียงราย

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีสงกรานต์ จ.เชียงราย ประจำปี ๒๕๕๕ (งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๗๓ และ ๑๓๗๔)
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนตุงและโคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ นำขบวนแห่ให้ประชาชนสรงน้ำ ณ วัดพระสิงห์ ขบวนแห่นางสงกรานต์ / การแข่งขันก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลนครเชียงราย  โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๓๓๓ ต่อ ๓๐๔-๓๐๕, ๓๐๗
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/chiangrai
อีเมล์ : tatchrai@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :มหาสงกรานต์ 4 แผ่นดิน เมืองเชียงแสน
กำหนดการ : ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนและบริเวณใกล้เคียง
รายละเอียดกิจกรรม : ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ สรงน้ำพระเจ้าล้านทอง
๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ทำบุญตักบาตร
๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ ขนทรายเข้าวัด
๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ ชมขบวนแห่ ขบวนสาวงาม (เทพีสงกรานต์)
๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ประกวดสาวงาม, การแข่งเรือ ๔ ชาติ
๑๘ เมษานย ๒๕๕๕ ประกวดสาวงาม ๔ ชาติ (ไทย พม่า ลาว จีน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน   โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๑๐ ต่อ ๖   เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน   โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๐๘๑
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/chiangrai
อีเมล์ : tatchrai@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีสงกรานต์ แม่สาย ประจำปี ๒๕๕๕
กำหนดการ:  ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย
รายละเอียดกิจกรรม : – การทำบุญตักบาตร และพิธีสรงน้ำพระ
- การประกวดขบวนแห่ นางสงกรานต์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ว แข่งทำอาหาร
- การแสดงบนเวทีจากสถาบันการศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลการตำบลแม่สาย   โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๒๘๘ ต่อ ๒๐๖
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/chiangrai
อีเมล์ : tatchrai@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :ประเพณีมหาสงกรานต์อภิบาลปลาบึกเชียงของ
กำหนดการ : ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ลานหน้าวัดหาไคร้
รายละเอียดกิจกรรม : – พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร
- การแข่งขันพายเรือขนาดเล็กประเภท ๑๐ ฝีพาย
- พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก (๑๘ เมษายา ๒๕๕๕)
- การประกวดเทพีสงกรานต์และการแสดงศึลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ  โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๓๕๑
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/chiangrai
อีเมล์ : tatchrai@tat.or.th

 

เพรชบูรณ์

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีสงกรานต์นครบาลเพชรบูรณ์ ประจําปี ๒๕๕๔
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔
สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนสาธารณเพชรปุระ,หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ และ ถนนข้าวโพด
รายละเอียดกิจกรรม : การประกวดซุ้มข้าวโพด, การประกวดนางสงกรานต์, ขบวนแห่นางสงกรานต์, พิธีสรงน้ำพระพุทธมหาธรรมราชา และกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวโพด (ถนนบูรกรรมโกวิท)ทางไปอ่างเก็บน้ำป่าแดง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๑ ๑๐๐๗   ททท. สํานักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๕ ๒๗๔๒-๓, ๐ ๕๕๒๕ ๙๙๐๗ โทรสาร ๐ ๕๕๒๓ ๑๐๖๓
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phitsanulok
อีเมล์ : tatphlok@tat.or.th

 

แพร่

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :ประเพณีปี๋ใหม่เมืองแป้
กำหนดการ : ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : สวนสุขภาพ ๙๐ ปี และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่
รายละเอียดกิจกรรม : เก็บ กวาดทำความสะอาดบ้านเรือน , ชาวเมืองแพร่จำพากันทำขนมเพื่อไปทำบุญที่วัด ขนทรายเข้าวัดและก่อเป็นเจดีย์ทรายภายในวัดใกล้บ้าน ทำทุกอำเภอในจังหวัดแพร่

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเรียกว่า วันพญา ตอนเช้าทำบุญตักบาตร อุทิศกุศลให้แก่บรรพรุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วและพิธีถวายเจดีย์ทรายโดยการปัก ตุง ๑๒ ราศี ตุงช่อ, ตุงไส้หมู, ตุงตะเข็บ หรือตุงไชย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ ของทุกปี ชาวแพร่จะเล่นน้ำสงกรานต์, มีขบวนแห่นางสงกรานต์ และการประกวดนางสงกรานต์มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถ.ไชยบรูณ์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๓ ๑๖๗๑  ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘ โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๙
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phrae
อีเมล์ : tatphrae@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :ประเพณีสงกรานต์ อำเภอเด่นชัย
กำหนดการ : ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : หน้าวัดศรีศิรินทราราม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
รายละเอียดกิจกรรม : ทำบุญ ตักบาตร, ขนทรายเข้าวัดและก่อเป็นเจดีย์ทรายภายในวัดเล่นน้ำสงกรานต์มีขบวนแห่นาง สงกรานต์ และการประกวดสงกรานต์ และมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลเด่นชัย โทรสัพท์ ๐ ๕๔๖๑ ๓๙๙๐ โทรสาร ๐ ๕๔๖๑ ๓๒๘๙  ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘ โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๙
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phrae
อีเมล์ : tatphrae@tat.or.th

 

แม่ฮ่องสอน

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดกิจกรรม : – พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์
- ขบวนแห่รถขบวนสงกรานต์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ขบวนพระพุทธรูป แต่ละขบวนประกอบด้วย
- นางสงกรานต์
- แฟนซีสงกรานต์
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การสาธิตและแจกขนมพื้นบ้าน (6 ชุมชน)
- การแสดงสินค้า OTOP
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๑๖  ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๙๒-๓ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๘๔
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/maehongson
อีเมล์ : tatmhs@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :ประเพณีสงกรานต์อำเภอขุนยวม
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ วัดโพธาราม จนถึงเทศบาลตำบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดกิจกรรม : – ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
- ขบวนแห่สงกรานต์บริเวณหน้า วัดโพธาราม
- ขบวนพระพุทธรูป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลขุนยวม โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๑๔๖๖  ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๙๒-๓ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๘๔
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/maehongson
อีเมล์ : tatmhs@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :งานประเพณีวันสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลแม่สะเรียง
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง (จอมแจ้ง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดกิจกรรม : – อัญเชิญพระเพชรวัดแสนทองพระคู่บ้านคู่เมืองอำเภอแม่สะเรียงไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์แม่สะรียง(จอมแจ้ง) เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะ
- ขบวนแห่พร้อมกันบริเวณหน้าอำเภอแม่สะเรียง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๙๒-๓ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๘๔
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/maehongson
อีเมล์ : tatmhs@tat.or.th

 

เที่ยว, หน้าร้อน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, วิตามิน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพรชบูรณ์, ททท., สถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัด, สงกรานต์, งานประเพณี, ข้อมูล, เที่ยวเหนือชื่องาน :ประเพณีสงกรานต์ อำเภอปาย
กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ รอบเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดกิจกรรม : – ขบวนแห่สงกรานต์บริเวณรอบเมืองปาย
- ขบวนพระพุทธรูป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลอำเภอเมืองปาย   โทร. ๐๕๓ ๖๙๘๒๒๔   ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน  โทร. ๐๕๓ ๖๑๒๙๘๒-๓

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ททท.

http://songkran.tourismthailand.org 

  • สนใจติดต่อลงโฆษณา

    สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ myhappyoffice.com@gmail.com โทรศัพท์ (Tel) : 0 85835 0165

ออฟฟิศนี้...ไม่มีเรื่องเครียด :) กด "LIKE" เป็นพนักงานเลย!!